Knuste masser

Knuste masser og sand

Averøy Betong AS kan tilby knuste masser av alle kategorier. Til fyllmasse kan vi tilby sprengt stein fra Atlanterhavstunnelen, både stor stein og finsprengt masse. Videre har vi knuste masser i følgende størrelsesgraderinger:

Pukk/Singel  Pukk/Grus   Sand
16-64  (pukk) 0-64  (pukk) 0-8 (støypesand)
16-32  (grovsingel) 0-32    (bærelag) 0-8 (kabelsand)
16-22  (singel) 0-16    (veggrus) 2-6 (strøsand)
11-16   (hagesingel)      

 

De grove massene lastes opp med gravemaskin, mens knuste masser og sand lastes med hjullaster.

Uttransport

Averøy Betong AS har egen lastebil med spredeutstyr for uttransport av masser. Massene kan leveres tippet på egnet sted, eller ferdig spredd på veg.

Averøy ReCon støttemur

Averøy ReCon støttemur

Andre produkter

Andre produkter
Adresse: Averøy Betong AS, Røsand, 6530 Averøy | Telefon: 71 51 13 48 | post@averoybetong.no
© 2015 Vest Vind Media 2016. Averøy Betong

Search