Ferdigbetong

Ferdigbetong – sterkt, effektivt og anvendelig!

Betong er et svært anvendelig og svært bestandig materiale. Enten det er til små arbeider som støttemurer og garasjegulv, eller det er til kaianlegg, fabrikker eller driftsbygninger, så er ferdigbetong ofte det beste valget.

Bestanddeler i betong

Betong består av tre hovedkomponenter: Sement, tilslag (singel og sand) og vann. Disse blandes i ulike forhold alt etter bruksområdet.

  • Konsistensen kan varieres, avhengig av hva som skal støpes og hvordan.
  • Styrken justeres etter hvor mye betongen skal tåle av belastninger.
  • Vanntetthet -  noen konstruksjoner skal for eksempel stå i vann (kaier, pilarer).
  • Frostbestandighet må sikres for betong skal brukes utendørs og/eller i salt-utsatte omgivelser.
  • Håndteringstiden – tiden fram til betongen begynner å størkne - avhenger av temperatur og transporttid. Ulike tilsetningsstoffer kan brukes for å oppnå spesielle håndteringsegenskaper.

 

Averøy Betong er sertifisert av kontrollrådet for Betongprodukter.
Godkjent for alle typer fabrikkblandet betong i kontrollklasse A1 – Utvidet kontroll og i kontrollklasse A2 – Normal kontroll.

Betongen er produsert i samsvar med:
NS-EN 206-1 - Spesifikasjoner, egenskaper, fremstilling og samsvar.

Les mer

Produksjon

På blandeverket blir sand, singel, sement og vann blandet i blandemaskin før den ferske betongen blir tappet ned i en av våre betongbiler.

En betongbil kan normalt frakte 6-9 m³ betong. Egenvekten på betong gjør at betongbilen kan veie opp mot 36 tonn, så betongbilen krever solid veg og oppstillingsplass. Det er kundens ansvar å påse at tilkomsten er forsvarlig.

Produksjonskapasitet, transport og levering

Blandestasjonen på Averøy Betong As har en 1-m3 betongblander. Ved kontinuerlig blanding produserer anlegget ca 26 m3 pr time.

Averøy Betong AS har i dag 4 trommelbiler for transport og levering av betong: En 3-akslet bil med 7 m3 kapasitet og tre 4-akslete biler med 8 m3 kapasitet.

Vi har i tillegg en betongpumpe med ca 25 m rekkevidde. På grunn av egenvekten kan denne transportere kun ca 4 m3 betong.

Vi kan også tilby en 9 m lang hydraulisk, svingbar renne som tilleggsutstyr på en av bilene. Med denne legges enkelt ut betong til garasjegulv, uteplatter og lignende. Denne bilen har en transportkapasitet på 8 m3.

Averøy Betong er medlem i FABEKO – Norsk Fabrikkbetongforening.

febeko_img.jpg

Averøy ReCon støttemur

Averøy ReCon støttemur

Andre produkter

Andre produkter
Adresse: Averøy Betong AS, Røsand, 6530 Averøy | Telefon: 71 51 13 48 | post@averoybetong.no
© 2015 Vest Vind Media 2016. Averøy Betong

Search